APA Citation

Ceská a Slovenská novofunkcionalistická architektúra: Reinštalácia Výstavy Poézia Striedmosti na 5. Medzinárodnej Výstave Architektúry v Benátkach, 8.9. - 6.10.1991, Česko-Slovenský Pavilón, Giardino di Castello; Slovenská Národná Galéria, Bratislava, 28.11.1991 - 2.1.1992 ... = The Czech and Slovak neo-functionalist architecture : a reinstallation of the exhibition The Poetry of Sobriety at the 5th International Exhibition of Architecture in Venice, September 8, - October 6, 1991; The Slovak National Gallery, Bratislava, November 28, 1991 - January 2, 1992 .. (1991). Benatky.

ISBD Citation

Ceská a Slovenská novofunkcionalistická architektúra : Reinštalácia Výstavy Poézia Striedmosti na 5. Medzinárodnej Výstave Architektúry v Benátkach, 8.9. - 6.10.1991, Česko-Slovenský Pavilón, Giardino di Castello; Slovenská Národná Galéria, Bratislava, 28.11.1991 - 2.1.1992 ... = The Czech and Slovak neo-functionalist architecture : a reinstallation of the exhibition The Poetry of Sobriety at the 5th International Exhibition of Architecture in Venice, September 8, - October 6, 1991; The Slovak National Gallery, Bratislava, November 28, 1991 - January 2, 1992 .. . — Benatky1991. — [18] Bl; zahlr. Ill. — ISBN 8085188198, 9788085188196

MLA Citation

Ceská a Slovenská Novofunkcionalistická Architektúra: Reinštalácia Výstavy Poézia Striedmosti Na 5. Medzinárodnej Výstave Architektúry V Benátkach, 8.9. - 6.10.1991, Česko-Slovenský Pavilón, Giardino Di Castello; Slovenská Národná Galéria, Bratislava, 28.11.1991 - 2.1.1992 ... = The Czech and Slovak Neo-functionalist Architecture : A Reinstallation of the Exhibition The Poetry of Sobriety At the 5th International Exhibition of Architecture in Venice, September 8, - October 6, 1991; The Slovak National Gallery, Bratislava, November 28, 1991 - January 2, 1992 ..Benatky, 1991.

Remember to check citations for accuracy before including them in your work.