APA Citation

Wang, J. (1989). Zhonghua Minguo di si jie guoji ban shu shuang nian zhan: Zhonghua Minguo 78 nian 12 yue 24 ri - 79 nian 3 yue 18 ri = 4th International Biennial Print Exhibit: 1989 ROC : December 24, 1989 - March 18, 1990, Taipei Fine Arts Museum. Taibei.

ISBD Citation

Zhonghua Minguo di si jie guoji ban shu shuang nian zhan : Zhonghua Minguo 78 nian 12 yue 24 ri - 79 nian 3 yue 18 ri = 4th International Biennial Print Exhibit: 1989 ROC : December 24, 1989 - March 18, 1990, Taipei Fine Arts Museum / Wang Jinyan ... zhubian. Council for Cultural Planning & Development, Executive Yuan, R.O.C.; Taipei Fine Arts Museum, National Central Library . — Taibei1989. — 357 S.; Ill

MLA Citation

Wang, Jinyan. Zhonghua Minguo Di Si Jie Guoji Ban Shu Shuang Nian Zhan: Zhonghua Minguo 78 Nian 12 Yue 24 Ri - 79 Nian 3 Yue 18 Ri = 4th International Biennial Print Exhibit: 1989 ROC : December 24, 1989 - March 18, 1990, Taipei Fine Arts Museum.Taibei, 1989.

Remember to check citations for accuracy before including them in your work.