APA Citation

Finlay, I H., Elliott, D., Morley, M., & Kabakov, I I. Wounds: [between democracy and redemption in contemporary art; Moderna Museet Stockholm, 14.2. - 19.4.1998] = Mellan demokrati och förlösning i samtida konst. Stockholm: Moderna Museet.

ISBD Citation

Wounds : [between democracy and redemption in contemporary art; Moderna Museet Stockholm, 14.2. - 19.4.1998] = Mellan demokrati och förlösning i samtida konst / [catalogue ed. David Elliott ...] . — Stockholm : Moderna Museet. — (Exhibition catalogue ; 268). — ISBN 9171005552

MLA Citation

Finlay, Ian Hamilton, David Elliott, Malcolm Morley, and Ilʹja Iosifovič Kabakov. Wounds: [between Democracy and Redemption in Contemporary Art; Moderna Museet Stockholm, 14.2. - 19.4.1998] = Mellan Demokrati Och Förlösning I Samtida Konst.Stockholm: Moderna Museet.

Remember to check citations for accuracy before including them in your work.